مسئولیت عمومی در قبال محیط زیست – با اشاره به آلودگی‌های جاده هروی در اطراف تبریز

آلودگی محیط زیست جامعه ما امروز به شرایط خطرناکی رسیده است. بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات گریبانگیر هموطنان و همشهریان ما ناشی از آلودگی‌های محیط زیست هستند. با این وصف جای تاسف بسیار است که ناآگاهانه همچنان بر رفتارهای ناپسند زیست‌محیطی خود اصرار داریم و این امر ما را تا مرز نابودی پیش برده است. در صورت ادامه این روند طولی نخواهد کشید که روند انحطاط جامعه ما صورت کامل به خود خواهد گرفت و آنگاه است که هیچ یک از آمار پیشرفت‌های علمی، فناوری، و غیره، اگر هم درست و قابل اعتماد باشند، دردی از ما دوا نخواهند کرد. شکی نیست که این سطح از مشکلات زیست‌محیطی نتیجه رفتار ما انسان‌ها است چون انسان با سرعت در حال تخریب روزمره و فزاینده محیط زیست بوده و مجالی برای ترمیم تخریب‌های انجام شده باقی نمی‌گذارد. مهم است بدانیم که تک‌تک ما با شیوه رفتاری خود در جنبه‌های مختلف زندگی مانند خوردن، آشامیدن، حمل و نقل، خرید و غیره در این آلودگی‌ها سهیم هستیم و فقط صنایع و شرکت‌های بزرگ در این زمینه مقصر نیستند. Continue reading “مسئولیت عمومی در قبال محیط زیست – با اشاره به آلودگی‌های جاده هروی در اطراف تبریز”